Leszek Nowaczyk - Trener, Doradca, Project Manager
Strona głównaW czym doradzam, czego uczęDotychczasowa karieraCertyfikatyKontakt
Dotychczasowa kariera


2005 - do dzisiaj
Licencjonowany trener REFA - członek wspierający Stowarzyszenia REFA Wielkopolska.
REFA to jedna z największych na świecie instytucji zajmujących się kształtowaniem procesów pracy, organizacją przedsiębiorstw i ich rozwojem, działająca od 1924 roku, z centralą w Darmstadt w Niemczech.
Prowadzę szkolenia, głównie w zakresie zarządzania projektami, kierowania, motywacji, komunikacji, zarządzania konfliktami oraz pracy zespołowej.
Byłem i jestem kierownikiem niektórych międzynarodowych projektów, w obszarach organizacji pracy i kształcenia dorosłych, w których bierze udział Stowarzyszenie REFA Wielkopolska. Jestem także członkiem Zespołu ds. Ewaluacji, mającego za zadanie zapewnienie należytej jakości procesów kształcenia w prowadzonych przez REFA projektach.
Więcej informacji na temat grupy REFA na świecie dostępne (po niemiecku i,częściowo, po angielsku) pod adresem www.refa.de
Więcej informacji na temat Stowarzyszenia REFA Wielkopolska (po polsku) pod adresem www.refa.pl

2013 - 2013
Project Manager w Atos Polska, spółce należącej do działającej globalnie w obszarze IT grupy Atos, z centralą we Francji. Członek wirtualnego zespołu projektowego, odpowiedzialny za koordynację roll-out w procesie migracji w obszarze domen i systemów operacyjnych w projekcie realizowanym dla Siemens Infrastructure&Cities.

2005 - 2011
Partner kooperacyjny w Polsce firmy Machwuerth Team International - międzynarodowy konsultant.
Machwuerth Team International to niemiecka firma doradczo szkoleniowa, o organizacji holdingowej, działająca globalnie, głównie na rynku europejskim i azjatyckim.

2003 - 2004
Project Manager w ComputerLand S.A. - prowadzenie jednego z większych projektów wdrożeniowych w Polsce, w obszarze IT - wdrożenie Zintegrowanego Systemu Księgowego w NBP.

2000 - 2002
Dyrektor Zarządzający w Kleindienst Polska Sp. z o.o. - IT dla bankowości - zarządzanie operacyjne spółką.

1995 - 2000
Prezes Zarządu Regionalnego Centrum Informatyki Sp. z o.o. - IT dla bankowości - zarządzanie spółką.

1991 - 1995
Dyrektor Departamentu Informatyki Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A.

1985 - 1991
Projektant, a następnie kierownik Działu Informatyki Swarzędzkich Fabryk Mebli S.A.


W latach 2009 - 2010 byłem słuchaczem studiów podyplomowych Trener Umiejętności Poznawczych
na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

W latach 1996 - 1998 byłem słuchaczem studium doktoranckiego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (ówcześnie Akademii Ekonomicznej).

W latach 1980 - 1985 studiowałem na Wydziale Informatyki Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie, kończąc studia jako Diplomingenieur (równoważny w Polsce z mgr inż.).

W zakresie wykonywanej (obecnie i wcześniej) pracy uczestniczyłem w wielu szkoleniach, w Polsce, Niemczech, Francji, Wlk Brytanii, Finlandii i w USA.

Posługuję się jezykiem polskim, niemieckim i angielskim, w stopniu umożliwiającym mi wykonywanie pracy z pozytywnymi wynikami.Strona głównaW czym doradzam, czego uczęDotychczasowa karieraCertyfikatyKontakt