Leszek Nowaczyk - Trener, Doradca, Project Manager
Strona głównaW czym doradzam, czego uczęDotychczasowa karieraCertyfikatyKontakt
W czym doradzam, czego uczę

Na tej stronie podałem krótki opis tematyki, którą się zajmuję.
Każdy z obszarów tematycznych zawiera ogólny opis mojego podejścia do prezentowanego obszaru.


Tematyka prowadzonych działań:

dla kadry kierowniczej (od najwyższego szczebla, do szczebla brygadzistów), obejmuje takie zagadnienia, jak kierowanie, przywództwo, motywacja, zarządzanie konfliktami (w tym wynikającymi z wielokulturowości), komunikacja, budowanie zespołów.
więcej na ten temat >>>

dla kadry zarządzającej projektami i członków zespołów projektowych, obejmuje zagadnienia od przygotowania organizacji do prowadzenia w niej przedsięwzięć projektowych, poprzez ich planowanie, aż do sprawnego przeprowadzania (włącznie z controllingiem).
więcej na ten temat >>>

dla trenerów, instruktorów, wszystkich tych, którzy uczą inne osoby, obejmuje uniwersalne elementy istotne dla efektywnego nauczania.
więcej na ten temat >>>

. wykorzystanie testów elementów osobowości, (wywodzących się z modelu DISC).
więcej na ten temat >>>Zajęcia dla kadry kierowniczej.

W zajęciach dla wyższej kadry kierowniczej zwykle wykorzystuję wyniki wieloletnich badań przeprowadzonych przez Gallup, nad tym, co wyróżnia najwybitniejszych menadżerów na świecie. Wyniki te zostały zebrane w książce "First, break all the rules" ("Po pierwsze, złam wszystkie reguły"), której autorami są Marcus Buckingham i Curt Coffman. Ideę książki najlepiej oddaje jej podtytuł "What the World's Greatest Managers do Differently" ("Co najwięksi menadżerowie na świecie robią inaczej" - w domyśle: od tych nie największych).
W trakcie zajęć pełnię rolę facylitatora - osoby pomagającej grupie w dochodzeniu do konkretnych wniosków i rozwiązywania problemów. Pracujemy nad studiami przypadków, przygotowywanymi przeze mnie specjalnie na potrzeby danych warsztatów. Prowadzimy dyskusje, w których biorę udział na tych samych prawach, co inni uczestnicy, dzieląc się moimi własnymi, wieloletnimi doświadczeniami menadżerskimi i wyniesionymi z pracy doradczej.

Prowadzę także zajęcia dla osób z niższych szczebli zarządzania (do szczebla brygadzisty włącznie).
Często przyjmuje się, że osoby z najniższych szczebli zarządzania, bywa, że o niższym poziomie wykształcenia, wymagają od trenera bardziej dyrektywnego, "instruktażowego" sposobu postępowania. Z moich doświadczeń wynika, że osoby takie, po nawiązaniu dobrych, partnerskich relacji z trenerem bardzo chętnie i z powodzeniem dla celów szkolenia uczestniczą w ćwiczeniach typu "odgrywanie ról", czy w zespołowym rozwiązywaniu problemów. Dlatego moje zajęcia prowadzę zawsze właśnie w taki sposób - interaktywnie, nie ograniczając się do wygłaszania wykładów.

Podstawowy zakres zajęć z kierowania obejmuje m.in. funkcje kierownicze, sprawowanie władzy a wywieranie wpływu, autorytet i jego źródła, style kierowania, podejście sytuacyjne i ewolucyjne.
W motywacji wychodzę od "klasycznych" teorii Maslowa, Herzberga, czy McGregor'a, dochodząc do podejść najnowszych, poruszam zagadnienia motywacji zewnętrznej i wewnętrznej, a także zjawisko wyuczonej bezradności.
Zajęcia z komunikacji obejmują model komunikacji jako transferu informacji, model transakcyjny, płaszczyzny wypowiedzi, rolę aktywnego, kompetentnego słuchania, komunikację werbalną i niewerbalną.
W zarządzaniu konfliktami zawarte są m.in.: istota konfliktu, identyfikowanie możliwych płaszczyzn konfliktu, dynamika konfliktów, strategie ich rozwiązywania i łagodzenia, elementy analizy transakcyjnej. W firmach międzynarodowych poruszam  także aspekty wielokulturowości w zarządzaniu konfliktami, wykorzystując wyniki prac Geerta Hofstede i Gerta Jana Hofstede oraz własne doświadczenie, wyniesione z wielu lat pracy w międzynarodowych środowiskach.
To, oczywiście, tylko bardzo ogólny zarys tematyki dla kadry kierowniczej - ich zakres jest zawsze dobierany do konkretnych potrzeb klienta.

Napisz do mnie, jeśli chcesz wiedzieć więcej


Zajęcia dla kadry zarządzającej projektami i członków zespołów projektowych.

Jako Project Manager odpowiadałem m.in. za pierwszą fazę wdrożenia Zintegrowanego Systemu Księgowego w NBP, był to jeden z większych projektów wdrożeniowych IT w Polsce - prowadzony przez ComputerLand S.A.

Mam doświadczenie w kierowaniu projektami międzynarodowymi, z udziałem partnerów z wielu krajów.

Prowadząc zajęcia z zarządzania projektami odnoszę się nie tylko do teorii (np. elementów metodyki PRINCE2, czy innych, uznanych w skali światowej) lecz także do własnej praktyki. Dzięki temu możemy podyskutować z uczestnikami nie tylko o technikach harmonogramowania, czy metodzie wartości wypracowanej, ale także o tym, jak rozwiązywać problemy rodzące się w zespole projektowym po nieprzespanej nocy, kiedy szykuje się kolejna, tym razem sylwestrowa, spędzona w pracy ...

Zajęcia z zarządzania projektami obejmują w szczególności: wyjaśnienie specyfiki projektu - różnic pomiędzy projektem a rutynowymi przedsięwzięciami i wynikających z tego konsekwencji, przygotowanie organizacji (firmy, instytucji) do efektywnego prowadzenia w niej projektów, czynniki sukcesu projektu, definiowanie celów, planowanie, formy organizacyjne i controlling, zarządzanie ryzykiem oraz zmianą.

Napisz do mnie, jeśli chcesz wiedzieć więcej
Zajęcia dla trenerów.


Zajęcia z tego obszaru zwykle rozpoczynam od doprowadzenia do zrozumienia przez uczestników, czym jest uczenie się, a następnie przechodzę do pojęcia celów nauczania. Sekwencja ta wynika z mojej obserwacji, że zaskakująco dużo trenerów potrafi zbudować świetne relacje z grupą, doskonale "pracuje głosem i oddechem" itp., natomiast nie zdaje sobie sprawy albo ignoruje fakt, że inaczej powinny być przeprowadzone zajęcia, po których uczestnicy mają  coś wiedzieć, inaczej, jeśli mają coś zrozumieć, a jeszcze inaczej, jeśli zastosować w praktyce.
Można powiedzieć, że nie ma problemu, jeśli trener doprowadził do zrozumienia przez uczestników treści, o których mieli wiedzieć. Jeśli jednak po zajęciach uczestnicy będą tylko coś wiedzieć o rzeczach, które powinni umieć zastosować w praktyce, to raczej katastrofa ...

W dalszej kolejności pracujemy nad planowaniem szkoleń, doborem środków dydaktycznych, różnymi formami prowadzenia zajęć, pracą z grupą z uwzględnieniem jej dynamiki i podobnymi elementami, z których ogromnego znaczenia, jako praktyk, zdaję sobie znakomicie sprawę.

Chciałbym podkreślić, że zajęcia z tego obszaru dotyczą zagadnień uniwersalnych, mających zastosowanie niezależnie od tego, czy trener będzie później prowadził zajęcia z technik sprzedaży, czy z emisji głosu.

Napisz do mnie, jeśli chcesz wiedzieć więcej Wykorzystanie testów elementów osobowości.

W swojej pracy wykorzystywałem profile zachowań persolog (na bazie modelu DISC).

Narzędzia firmy Persolog GmbH w obszarze radzenia sobie ze stresem, zarządzania swoją pracą w czasie itp. (więcej na ten temat po niemiecku i angielsku pod adresem www.persolog.de), stanowią pomoc w lepszym rozumieniu zachowań własnych i innych ludzi oraz w wykorzystywaniu tej wiedzy m.in. w praktyce zawodowej.
Narzędzia te są z reguły skonstruowane w formie testów do samodzielnego wykonywania przez uczestników. Trener prowadzący zajęcia wprowadza w zagadnienia teorii ludzkich zachowań, wyjaśnia ewentualne wątpliwości, pomaga w interpretacji wyników testów oraz, ewentualnie w dalszych fazach, w planowaniu ścieżek rozwoju uczestników w oparciu o uzyskane wyniki. 

Narzędzia, o których mowa wyżej, są pomyślane jako pomoc w pracy dla doradców, trenerów, pracowników działów HR oraz wszystkich zainteresowanych swoim rozwojem. Jeśli z jakichś względów potrzebne są dokładne badania osobowości, powinny być one przeprowadzane przez wykwalifikowanych psychologów.  

Napisz do mnie, jeśli chcesz wiedzieć więcejStrona głównaW czym doradzam, czego uczęDotychczasowa karieraCertyfikatyKontakt